JERNLØSE GYMNASTIKFORENING - en del af mit liv

 

 

  REFERAT FRA FÆLLES MØDET 01.09.2018
 

 

 

 

 

 
  DAGSORDEN TIL FÆLLES MØDET 01.09.2018
 

 

 

 

 

 
  REFERAT FRA FÆLLES MØDET 18.04.2018

 

Tid og Sted: kl. 19.00 – 21.00 Skovvejens skole, Nr. Jernløse, det røde gulv

Tilstede: Amalie Rasmussen, Peter Ebsen, Charlotte W, Victor Mogensen, Tina Dyhr, Christian Korndal, Christina Sørensen, Stina Vestergaard, Benjamin, Kia Zøllner, Tina Larsen, Annette Saxtoft, Lars Krebs, Freja Arnfelt, Malou Palmkvist Walters, Ida Willum-Larsen, Camilla Christensen, Johan Frederiksen, Benjamin G., Cecilie Madsen, Kia Hou Larsen, Anna Hjelm, Helena, Fiona

Referent: Christina N. Sørensen 

1.      Godkendelse af dagsorden: Godkendt

2.      Godkendelse af sidste referat: Godkendt

3.      Nyt fra formand/bestyrelsen – ved Victor:

Sommersæsonen er i gang

Der er medbragt materiale til DGI kurser til oktober

Der er bestilt vogne til måtterne, kippen bliver repareret

Redskabsrummet er ikke åbent i skoletiden

Bestyrelsen har diskuteret facebook-grupper for holdene, og holdene kan godt oprette facebook-grupper, men ved vigtige beskeder skal der stadig sendes mail ud via Conventus, så der er sikkerhed for, at alle har modtaget beskederne

4.      Nyt fra kasserer/bogholder – ved Stina Vestergaard:

Stina har stadig ikke adgang til konto

Instruktøraftalerne er medbragt, og må meget gerne udfyldes og returneres af de instruktører, der er til stede ved mødet 

5.      Nyt fra udvalgene: Volley – Roskilde – Unge – Dyrskue

Volley:

Ikke så meget fra volley udover at sommersæsonen er gået i gang 

Roskilde Festival – ved Christian Korndal:

Det går OK. Den store pantbod er stort set bemandet.

Så er der den lille pantbod, som vi sagde ja tak til ved sidste møde med RF.

·    Der er skaffet 8 ud af 35 personer, der skal til for at bemande den.

·    Den lille pantbod er ikke døgnåbent, men lukker kl. 04.00.

·    Alle opfordres til at sprede budskabet vedr. vagter i denne bod.

·    Aldersgrænsen for unge mennesker uden forældre deltagelse er 16 år.

·    Anna Hjelm tilbyder at sætte plakater op på gymnasiet 

Roskilde Dyrskue – ved Christian Korndal

Pølseboden ved RD er bemandet med gymnaster + forældre fra X-JUMP. 23 ud af 26 gymnaster er tilmeldt nu.

·    Der mangler at blive dækket enkelte vagter primært fredag i dag-tid.

·    Christian skriver rundt, og der vil komme tilmelding via Conventus

Tina Dyhr orienterer om, at der genereres et ganske stort overskud på boderne ved både RF og RD.

·    Sidste år tjente JGF 90.000,- i rent overskud på pantboden på RF 

Unge: – ved Charlotte W:

Der er omkring 10 nye juniorhjælpere, der er startet på sommerholdene. Så der er i alt omkring 21 juniorhjælpere i alt.

·    De nye juniorhjælpere er glade for det og er alle engagerede.

·    De erfarne juniorhjælpere skal have stor ros for at have taget godt imod de nye, og er gode til at instruere samtidig.

·    Sommersæsonen bruges til at prøve det af også i forhold til, om holdet passer til de enkelte juniorhjælpere 

PR - ved Peter Ebsen:

Peter har taget kontakt til X-JUMP i Skovlunde, og har spurgt ind rabat, hvis vi kommer som forening. Det har de indvilget i og vil give 30 % i rabat.

·    Tanken var så at leje en bus eller to busser og arrangere en udflugt dertil med et max. antal på 100 gymnaster.

·    Egenbetaling uden tilskud fra JGF vil være 101,- pr. gymnast 

Peter har taget kontakt til Flying Super Kids, for at høre om vores gymnaster kunne få lov til at komme lidt backstage, når de skal optræde i Asnæs. Dette kunne ikke lade sig gøre 

Der er efterfølgende taget kontakt til SKVULP, hvor X-JUMP skal give opvisning.

·    Charlotte W udtrykker, at vi ikke må glemme vores øvrige gymnaster, og ikke kun fremhæver de dygtigste gymnaster.

 Charlotte W siger, at Der er rigtig mange, der har bemærket at vi har en bragende god entertainer i Peter Ebsen.

·    Det er et ønske fra DGI, at Peter speaker til næste Galla opvisning i Kalundborg.

·    Så KÆMPE KÆMPE ros til Peter.

·    Tina Dyhr understreger også, at det er dejligt at der er så meget aktivitet på vores facebook side 

Peter fremviser to T-shirts med logo på brystet og holdenes navne på ryggen med guldtryk. Dette smides op som en idé for at gøre lidt reklame for vores opvisning.

·    Prisen vil være 100,-

·    Bestyrelsen har drøftet forslaget ved sidste bestyrelsesmøde, og har egentlig den holdning, at der ikke umiddelbart skal arbejdes videre med ideen. Dette med begrundelse i, at der er lidt bekymring for, om de kan blive solgt.

·    Peter foreslår, at der kan bestilles forud, så der købes til det antal, der har bestilt.

·    Christian foreslår, at kontingentet kan hæves med T-shirtens pris, således at alle gymnaster får en T-shirt ved sæsonens start.

o       Forslaget tages op på et senere møde.

 

6.      Sæsonopstart på sommerhold

Jumping Q:

Der er omkring 34 gymnaster på sommerholdet. Der er kommet 5 helt nye.

·    Det går rigtig godt, og der er en helt anden kontakt med gymnasterne, når der ikke skal trænes til opvisning.

·    Der er meget stor niveau forskel på holdet, men det kan lade sig gøre, fordi der er så mange gode juniorhjælpere, der tager et kæmpe ansvar 

Sommergymnastik og sjov:

Der går fremad, og ved sidste træning var der over 30 gymnaster, men kun 17 er tilmeldt holdet på Conventus.

·    Der er også stor niveauforskel, men det er lykkedes med en god opdeling.

·    Kia Larsen tilkendegiver, at det er sjovt at være instruktør, og meget positivt med alle juniorhjælperne.

·    Anna Hjelm spørger Peter, om han vil lave lidt PR for holdet på Facebook. Det vil Peter gerne 

Der tages en runde med alle instruktører og juniorhjælpere, og alle tilkendegiver, at det fungerer rigtig godt på de forskellige hold.

Juniorholdet:

Der er ingen instruktører fra juniorholdet tilstede på mødet. Der er 34 tilmeldte gymnaster på holdet.

·    Der er efterskoletur for juniorholdet den første weekend i juni.

 

7.      Infodag for instruktører d. 01-09-2018:

Dennis har sendt en SMS ud til alle instruktører og bestyrelsesmedlemmer om at reservere lørdag d. 01-09-2018, hvor der er info-dag for instruktører.

·    Formiddagen bliver brugt på træning og info af instruktører, hvor der vil være modtage-træning mv.

·    Så vil der være frokost, og eftermiddagen må gerne arrangeres af bestyrelsen.

o       Tina Dyhr oplyser, at man som sidste år vil holde fællesmøde denne dag efter frokost.

·    Anna Hjelm foreslår, at DGI kommer ud og præsenterer de kurser, der udbydes.

·    Victor prøver at tage kontakt til DGI.

·    Der efterlyses folk, der har lyst til at være med til at arrangere info-dagen.

o       Planlægningsgruppen består foreløbig af: Dennis, Kristine, Kia Zøllner og Charlotte

·    Der er booket bord på kineseren i Gandamergården til spisning om aftenen 

Der er en længere diskussion om, om hvordan det opleves at gå på 1014 holdet.

·    Dette beskrives under eventuelt.

 

8.      Holdtekster til sæson 2018/2019:

Der skal laves program til den nye sæson.

·    Holdtekster skal sendes til Lars på mail senest d. 01-06-2018

 

9.      Rettelser af personlige oplysninger på hjemmesiden:

Hvis nogle har fået nyt telefonnummer eller ny adresse, så er det vigtigt at dette føres ind i Conventus.

Der kan nu være flere tlf. numre og flere mail-adresser på tilmelding. Der er kommet et + ud for feltet mobil og mail. Hvis man trykker på krydset, så kan der tilføjes flere mobil numre eller mail adresser 

Log-in er for eksisterende medlemmer, husk at redigere oplysninger, hvis der er ændringer.

·    Det er vigtigt, at mobilnumre står under mobil og ikke under telefon. Der kommer ikke SMS’er til telefonnumre, der er registreret under feltet telefon. Dette felt er tiltænkt fastnet numre 

Der er kalendersynkronisering i Conventus 

Der er kommet ny lovgivning om, at vi ikke længere må gemme personlige oplysninger.

Efter sæsonstart, vil de inaktive medlemmer modtage en mail, hvor de skal tilkendegive, om de stadig er aktive. Hvis der ikke responderes på dette, så slettes dette medlems oplysninger.

 

10.  Eventuelt:

T-shirts:

Peter har fået priser på T-shirts:

Med JGF logo på brystet: 50,-

·    Der ønskes T-shirts med JGF logo på brystet og tryk med ”en del af mit liv” på ryggen. Peter undersøger videre 

Fællesmøder:

Charlotte W foreslår, om vi kan tænke ind i fællesmødet, at punkterne hvor det er vigtigt at juniorhjælperne er med, om disse punkter kan lægges først på mødet, således at juniorhjælperne kan gå derefter.

·    Tina Dyhr udtaler, at det er besluttet at det er vigtigt at juniorhjælperne er med til hele mødet. Til gengæld bestræber vi os på, at møderne slutter 20.30-21.00, og hvis nogle har brug for at drøfte noget, så kan det gøres efter mødet 

DGI 1014 holdet:

Charlotte W mener at det er vigtigt, at vores gymnaster er bevidste om, at de på et DGI hold repræsenterer deres lokalforening, og at der er en forventning om, at de er engagerede og deltagende ved træningen på DGI holdet.

Christina S siger, at denne respekt må gå begge veje, og det er oplevelsen som mor til en gymnast på 1014 holdet, at der er et par springinstruktører, der ikke taler særlig pænt til børnene.

·    Denne problemstilling er Charlotte W bekendt med, og det opleves, at gymnasterne ikke udvikler sig, og nogle går ligefrem tilbage.

·    Flere juniorhjælpere ved mødet tilkendegiver, at der er en meget hård tone blandt et par enkelte springinstruktører. Det gælder Mads Hemmingsen og Laura Bjerregaard.

·    Der er ifølge gymnasterne slet ikke samme hårde tone på rytmeholdet.

·    Charlotte W fortæller at Niels fra DGI er orienteret om problemstillingen, og formændene fra de lokalforeninger, der har gymnaster på holdet opfordres til at sætte sig sammen for at få et overblik over problemets omfang