Fredag fra 08.00-14.00 

Fredag fra 10.00-16.00 

Fredag fra 15.00-21.00 

     
     
     
     

Lørdag fra 08.00-14.00 

Lørdag fra 10.00-16.00 

Lørdag fra 15.00-21.00 

     
     
     
     

Søndag fra 08.00-14.00 

Søndag fra 10.00-16.00 

Søndag fra 15.00-21.00