INSTRUKSER OG REGLER FOR OMRÅDET (fra festivalen)

1. Der bliver i forbindelse med afviklingen af Roskilde Festival 2018 stillet et areal beliggende ved Darup Idrætscenter til rådighed for frivillige, som arbejder på Roskilde Festival. 

2. Adgang til området er kun for de frivillige, som af Roskilde Festival har modtaget særligt campingadgangstegn, som giver adgang til området og der vil derfor ikke være mulighed for at medbringe gæster på området. 

3. Campingområdet åbner lørdag den 23. juni kl. 12.00 og holder åbent frem til tirsdag den 10. juli kl. 15.00, hvor området lukker igen. Dele af området lukker dog tidligere; skilte på området viser hvilke.

Lørdag den 30. juni kl. 08.00 starter båndtvang, så herfra er der kun adgang med camping-adgangstegn.

4. Frivillige med camping-adgangstegn skal ha’ slået telt op senest mandag den 2. juli, ellers kan der ikke garantere for en plads.

5. Sikkerhedsreglerne, der er gældende for de øvrige særlige camping- og parkeringsarealer, er også gældende for dette området, hvilket vil sige, at alt brug af åben ild og byggematerialer er forbudt. De sikkerhedsmæssige krav omkring brandveje er skærpede og al camping SKAL foregå i de afmærkede felter. Overnatning i større telte og telte med stort opholdsrum er ikke tilladt for at sikre tilstrækkelig kapacitet.

6. Området er indrettet med henblik på, at de frivillige skal have mulighed for at sove før og efter vagter, hvorfor der skal være ro på området. Der må således ikke holdes fester, spilles høj musik eller på anden måde være en støjende adfærd.

7. Ved brug af området forpligter den enkelte frivillige sig til at holde orden i egen teltlejr, hvilket vil sige, at der skal ryddes op på området og alt affald skal lægges i de hertil indrettede skraldespande eller containere. Alle brugere af området skal endvidere følge de henstillinger omkring affald, som gives af vagterne på området.

8. Når campingområdet forlades efter festivalen, skal brugerne rydde alt op efter sig selv. Telte, soveposer mv. som brugerne ikke ønsker at have med hjem, skal lægges i de hertil indrettede skraldespande eller containere.

9. I forbindelse med adgang til området vil der være adgang til gratis varme bade. Der vil være madudsalg på området, dog med begrænset udvalg. Garderobefaciliteter tilbydes i begrænset omfang.

10. Området vil i hele åbningstiden, 24 timer i døgnet have runderende servicesvagter, hvis henstillinger alle campister på området skal følge.

11. Der vil til området blive oprettet særlig portvagt, hvor alle vil blive checket for lovlig adgang til området.

12. Campingområdet er kun åbent for almindelige telte. Mobilhomes, campingvogne, combicamps og lignende henvises til det særskilte Caravan-område (der kræver særskilt tilkøbsbillet via roskilde-festival.dk). Etablering af baseområde er ikke tilladt.

13. Pavilloner eller lignende foranstaltninger er ikke tilladt på området. Vi prioterer at der skal være plads til alle vores gæster.

14. Mistede camping-adgangstegn erstattes som udgangspunkt ikke.

15. Knækkede camping-adgangstegn ombyttes i Check-in under forudsætning af, at adgangstegnsindehaveren kan legitimere sig og det knækkede adgangstegn medbringes.

16. Overtrædelse af ovenstående regler kan medføre bortvisning fra området uden refusion af den betalte adgang. Bortvisning kan kun ske efter nærmere aftale med vagthavende afviklingsleder, campingkoordinator eller andre til hvem denne bemyndigelse er givet.

 
 
             

 

             
  Adgang til medarbejder camp kost 225 kr. Armbåndet udleveres sammen med det almindelige frivilligarmbånd i Check-in. Bestilling af medarbejdercamping skal foretages senest den 10. juni 2018

   Nu da du har læst, forstået og accepteret ovenstående, kan du tilmeld dig her

 
     
  Medlemmer