SAMVÆRSPOLITIK


Vi har på DGI`s opfordring udarbejdet en samværspolitik der fastlægger retningslinjer for instruktører og medlemmers optræden i foreningen. Dette er både for at beskytte børnene mod overgreb, og for at beskytte vore instruktører mod uforskyldt at komme under mistanke for kriminelle handlinger. Med denne samværspolitik håber vi at kunne hilse medlemmer og forældre velkomne til en tryg og aktiv forening. I vores forening er der plads til alle børn, unge og voksne i et socialt samvær, hvor alle kan være med – både øvede og ikke øvede

I vores forening taler vi ordentligt til hinanden – ingen sjofle tilråb eller kommentarer om hinandens kroppe/udseende

Man går ikke ind i det modsatte køns omklædningsrum – mobiltelefoner skal være slukket til træning og i omklædningsrum

Ved fester og andet socialt samvær udskænkes alkohol kun til personer over 18 år

Privat transport med andres børn må kun ske med forældrenes skriftlige tilladelse

Hvis en instruktør føler at være kommet i en situation, der kan misforstås af andre, er vedkommende instruktør meget velkommen til at kontakte en fra bestyrelsen, som vil føre samtalen til protokols, så evt. ”fejlagtige” misforståelser eller rygter ikke får lov til at spredes. Alle har pligt til at gå til bestyrelsen, hvis de hører rygter om krænkelser eller selv fornemmer, at der er noget galt. Det er Bestyrelsen opgave at varetage sådanne henvendelser

Trænere skal acceptere denne samværspolitik for at være træner i Jernløse Gymnastikforening. Foreningen indhenter børneattester fra alle både Bestyrelse og trænere. Foreningen har etableret beredskab til håndtering af disse attester