WEBMASTER

Jeg har været klubbens Webmaster siden vi gik online i sæsonen 2007 ~ 2008

Skriv gerne ris /ros til mig på webmaster@jernloesegymnastik.dk

Hilsen Lars Krebs 7170 7399

Datatilsynet vil ikke længere sondre mellem situations- og portrætbilleder, og det vil fremadrettet være Datatilsynets opfattelse, at spørgsmålet, om der vil kunne offentliggøres et billede på internettet – uden samtykke fra den berørte person – vil bero på en helhedsvurdering af billedet og formålet med offentliggørelsen. Det påhviler således den dataansvarlige – som ved enhver behandling af personoplysninger – at vurdere, på hvilket behandlingsgrundlag et billede af en identificerbar person kan offentliggøres

Dataansvarlig i Jernløse Gymnastikforening er Lars Krebs