COVID-19

I forbindelse med træning skal alle overholde følgende: 

1. Føler man sig syg eller forkølet, BLIV HJEMME 

2. Alle børn afleveres i cafeteriet eller via skolens indgang, OMKLÆDT 

3. På Lilleskolen skal det ene hold være ude af salen, inden næste hold går ind. Alle møder OMKLÆDT. Medbring egen træningsmåtte 

4. Ingen forældre i hallen 

5. Børnene bliver hentet ind i hallen af en instruktør, som sikrer sig at alle børn får sprittet hænder inden træningens opstart 

6. Instruktør og hjælpere skal, - mellem hvert hold afvaske/tørre redskaber af med desinfektionsmiddel, se anvisning i redskabsrum 

7. Hvis hallen forlades i træningstiden skal man afspritte hænder inden man kommer tilbage 

8. Der vil være hjælpere på holdene som sikrer at afstanden bliver overholdt, og bliver i den gruppe man er sat sammen med fra træningens start. Der må ikke ændres gruppe. Instruktører og hjælpere skal hyppigt spritte hænder under træningen, der skal vaskes hænder imellem holdene