JERNLØSE GYMNASTIKFORENING - en del af dit liv

 

  GENERALFORSAMLING 2019

 

Jernløse Gymnastikforening afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 19. marts 2019 kl. 18.00, i Vommevad Forsamlingshus, Søstrupvej 82, 4420 Regstrup. Dagsorden iflg. vedtægterne

Forslag, som ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være foreningens formand i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes. Sendes til Victor Mogensen på mail vgm.4300@gmail.com

Senest 10 dage før generalforsamlingen offentliggøres indkomne forslag på foreningens hjemmeside

Efter generalforsamlingen vil foreningen være vært ved aftensmaden. Drikkevarer er dog for egen regning. Tilmelding til maden inden den 12. marts.

Med venlig hilsen - Bestyrelsen

  TILMELD DIG HER

 

 
  TILMELDINGER

 

Har tilmeldt sig Generalforsamlingen 

 

 

 

Har tilmeldt sig Generalforsamlingen 

 

 

 
  DAGSORDEN

 

Her kommer dagsorden . . .

 

 
  INDKOMNE FORSLAG

 

Punkter, der ønskes behandlet på generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 05.03.2019

Indkomne forslag er