GENERALFORSAMLING 2019

 

Jernløse Gymnastikforening afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 19. marts 2019 kl. 18.00, i Vommevad Forsamlingshus, Søstrupvej 82, 4420 Regstrup

 

Dagsorden iflg. vedtægterne

 

Forslag, som ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være foreningens formand i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes. Sendes til Victor Mogensen på mail vgm.4300@gmail.com

 

Senest 10 dage før generalforsamlingen offentliggøres indkomne forslag på foreningens hjemmeside

 

Efter generalforsamlingen vil foreningen være vært ved aftensmaden

 

Drikkevarer er dog for egen regning. Tilmelding til maden inden den 12. marts

 

Med venlig hilsen - Bestyrelsen

 

 

LINK TILMELDING

SE DE TILMELDTE HER

DAGSORDEN FØLGER