JERNLØSE GYMNASTIK

Jernløse Gymnastikforening afholder IKKE ordinær generalforsamling tirsdag den 17. marts 2020

Bestyrelsen er i den foreliggende situation berettiget til at udsætte generalforsamlingen, da der bør gennemføres så få fysiske møder som muligt

Generalforsamlingen afholdes hurtigst muligt efter at situationen gør det muligt

Dirigenten må på den udsatte generalforsamling konstatere, at der er en saglig grund til, at fristen ikke kunne overholdes. Det kaldes force majeure. Fejlen er derfor ikke væsentlig, og den udsatte generalforsamling er således lovlig og beslutningsdygtig

Selvom den allerede indkaldte generalforsamling blot er udsat, er der tale om en ”ny” ordinær generalforsamling, og der vil derfor ske indkaldelse på ny med overholdelse af vedtægterne

Forslag, der var indsendt til den ikke afholdte generalforsamling, vil blive behandlet

Der kan kun afholdes digital generalforsamling, hvis det fremgår af vedtægterne. Det gør det ikke hos JGF

Den siddende bestyrelse fortsætter indtil den udsatte generalforsamling har været afholdt

Med venlig hilsen Bestyrelsen