Indkaldelse til Generalforsamling

i Jernløse Gymnastikforening

Tirsdag d. 21. marts 2023 kl. 18.00

 

Hermed indkaldes til Generalforsamlingen 2023 i Jernløse GymnastikForening.

Bestyrelsen opfordrer til at alle gymnaster, eventuelt repræsenteret ved forældre, deltager i generalforsamlingen. Det er her vi sammen har mulighed for at bidrage til foreningens aktiviteter og den kommende sæson.

Bemærk:

Indkommende forslag til Generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest d. 6. marts 2023. Forslag indsendes via mail til formand@jgf-gym.dk

 

Efter afsluttet generalforsamling er foreningen vært ved lidt bespisning.

Hertil kræves forudgående tilmelding, så vi ved hvor mange kuverter der skal bestilles.

Alle medlemmer er velkomne, eventuelt repræsenteret af forældre.

Tilmelding til spisning KLIK HER

 


 

Dagsorden: 

Fællessang: Det er i dag et vejr et solskinsvejr 

1. Mødet åbnes ved formand Victor Grauballe Arvad 

2. Valg af dirigent 

3. Valg af stemmetællere 

4. Beretning ved formanden 

5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 

6. Drøftelse af indkomne forslag. Forslag skal være foreningens formand i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Indsendes via formand@jgf-gym.dk

7. Valg til bestyrelsen, for 2 år: 

På valg: 

Ikke på valg:

8. Valg af suppleanter for 1 år.  

9. Valg af instruktørrepræsentant til bestyrelsen. 

På valg:

10. Valg af revisor, for 2 år. 

På valg:

Ikke på valg:

11. Valg af 1 revisorsuppleanter, for 2 år.

På valg:

Ikke på valg:

12. Eventuelt